fbpx

Sigurnost Vaše pošiljke, kao i Vaša pozitivna iskustva u poslovanju s A2B Express su neki od naših najvažnijih ciljeva.

U skladu s tim, sva naša vozila smo opremili GPS sistemom praćenja kako bismo omogućili siguran i bezbjedan transport za Vaše pošiljke.

Imajući na umu da Vaša pošiljka od momenta preuzimanja do momenta uručenja prolazi kroz cijeli lanac transporta, djelimična ili potpuna oštećenja su i pored sve brige moguća. Imajući to u vidu posebnu pažnju smo obratili i na osiguranje robe u transportu.

A2B Express Delivery ima Ugovore za osiguranje robe u trasportu s vodećim osiguravajućim kompanijama u BIH.

Posjedujemo dvije polise osiguranja i to:

  • osiguranje robe u transportu
  • osiguranje od odgovornosti prijevoznika

Ukoliko i pored ovoga želite dodatno osiguranje vaše robe dovoljno je da se obratite našem odjelu prodaje. U najkraćem mogućem vremenu ćemo za Vas uraditi dodatno osiguranje i time zaštiti Vaš interes.

Izuzetke u osiguranju predstavljaju odredjene vrste roba od stakla i izuzetno osjetljivi predmeti za koje se osiguranje posebno ugovara.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za osiguranje robe u transportu, molimo vas da se obratite našem centru za brigu o korisnicima.

A2B Dinamički dodatak za gorivo

Zbog nestabilnog svjetskog tržišta naftnih derivata i rasta cijena goriva, na mjesečnoj bazi obračunavamo dodatak za gorivo. Dodatak za gorivo primjenjuje se za domaći i međunarodni transport i dodaje se na cijenu usluge. Na cijene za specijalne i dodatne usluge, dinamički dodatak za gorivo neće se obračunavavati.

A2B Express Delivery je najveća domaća transportna kompanija koja nudi raznovrstan portfolio različitih usluga na svim nivoima.

Svojim kapacitetima nudi klijentima najsavremeniju i najpouzdaniju transportnu mrežu za slanje i prijem pošiljki. Naša vodilja je potpuna orijentacija ka Vašim potrebama u ovom polju, kako bi se Vi što uspješnije takmičili na domaćem tržištu. Saradnja sa A2B čini poslovanje u zemlji jednostavnijim, lakšim i profitabilnijim.

©A2B Express Delivery. Kreirao Arethero 2021. Sva prava zadržana.