fbpx
Određenja: Na ovom tovarnom listu, „mi“, „naš“, i A2B se odnosi na kompaniju A2B Express Delivery i njene pripadajuće uposlenike. „Vi“ i „vaši“ se odnosi na otpremnika i njegove uposlene ili posrednike. „Paket“ se odnosi na bilo koju ambalažu ili kovertu koju prihvatamo za isporuku, uključujući sve one artikle predate nama za koje se koriste automatski sistemi, metri, isprave ili tovarni listovi. „Pošiljka“ se odnosi na sve predate pakete i one koje prihvatamo na jedinstvenom tovarnom listu.


Saglasnost s uslovima: Kada predate pošiljku, prihvatate na sebe ili kao posrednik za i u ime neke osobe u čijem je pošiljka interesu, bez obzira da li ili ne potpišete prednju stranu ovog tovarnog lista, sve uslove ovog BESKOMPROMISNOG tovarnog lista i u skladu sa svim uslovima bilo kojeg A2B-ovog transportnog ugovora između Vas i A2B-a koji obuvata odnosnu pošiljku, kao i sa svim mjerodavnim tarifama i Standardnim uslovima prijevoza. Ukoliko postoje neusaglašenosti između tovarnog lista i bilo kojeg takvog dokumenta, u smislu kontrole će se primjenjivati ugovor o transportu ili Standardni uslovi prijevoza po ovom slijedu prioriteta. Niko nema ovlasti da izmijeni ili preinači naš ugovor. Ovaj tovarni list nas obavezuje da od momenta kada prihvatimo pošiljku; tovarni list možemo označiti brojem uposlenika kao naš potpis ili navesti naš naziv firme što će biti dovoljno da predstavlja naš potpis na datom tovarnom listu.


Vaše obaveze: Vi garantujete da je svaki artikal pošiljke koji prihvatamo da transportujemo prikladno opisan na našem tovarnom listu i svakom drugom dokumentu, kao i da je obilježen na odgovarajući način, adresiran, i upakovan kako bi se osigurao bezbijedan transport s uobičajenim načinom rukovanja. Zaduženi ste da platite sve troškove, što uključuje i troškove transporta i eventualna preopterećenja, vladine sankcije i novčane kazne, poreze, kao i troškove naših advokata i pravne troškove koji se tiču konkretne pošiljke.


Naplata usluga transporta: Ne izuzimajući pravo da A2B Express Delivery zahtijeva plaćanje unaprijed za bilo koji trošak nastao u skladu sa ugovornim uslovima, računi za bilo koji unaprijed nenaplaćeni trošak se moraju platiti unutar 15 dana od dana izdavanja računa bez rabata. Svaki iznos koji se ne plati u datom roku će biti uvećan bez prethodne napomene ili upozorenja, za 15% zbog administrativnih troškova. Odredba „Plaća Pošiljatelj“ znači da će troškovi biti naplaćeni od pošiljatelja. Odredba „Plaća Primatelj“ znači da će troškovi biti naplaćeni od primatelja. Ako primatelj odbije da plati troškove transporta, troškovi će automatski biti naplaćeni pošiljatelju. Bez obzira na date instrukcije o plaćanju ili suprotne tvrdnje, pošiljatelj je uvijek u krajnjoj liniji odgovoran za nastale troškove transporta uključujući i troškove doplatka na gorivo i dadžbine (PDV).


Ograničenje odgovornosti: Ukoliko se ne uređuje Varšavskom Konvencijom ili bilo koji drugim međunarodnim sporazumom, zakonom, ostalim vladinim regulativama, naredbama ili zahtjevima, naša maksimalna odgovornost za gubitak, nastalu štetu, kašnjenje, nekompletnost, pogrešnu dostavu, nedostavljanje, pogrešne podatke, ili nemogućnost da se obezbijede podaci vezani za Vašu pošiljku se ovim tovarnim listom ograničava na KM 50 osim ako ne deklarišete veću vrijednost prijevoza od one opisane. Molimo da nas nazovete ili konsultujete naš cjenovnik validan za vrijeme slanja pošiljke kako biste dobili informacije o dodatnim troškovima. Ako deklarišete veću vrijednost prijevoza i platite dodatne troškoveo siguranja, naša maksimalna odgovornost će biti manja od vaše deklarisane vrijednosti za prijevoz ili štetu koji mi prouzrokujemo. Nesnosimo odgovornost za teret niti totalno osiguranje.


Ograničenja kod deklarisanja vrijednosti: Najviša deklarisana vrijednost koju dozvoljavamo za A2B-ovu kovertu ili A2B paket je KM 50. Za ostale pošiljke, posebno one od velike vrijednosti, uključujući ali neograničavajući na nakit, umjetnine, antikvitete, plemenite metale, krzno i odjeća od krzna, deklarisana vrijednost prijevoza je ograničena i zavisi od sadržaja i destinacije na koju se upućuje pošiljka. Molimo da konsultujete naš Vodič usluga, i Standardne uslove prijevoza. Ako šaljete više od jednog paketa koristeći jedan tovarni list, deklarisana cijena prijevoza svakog paketa će se odrediti kada se ukupna deklarisana vrijednost podijeli sa brojem paketa u jednoj pošiljci.


Odgovornosti koje se ne prihvataju: U SKLADU S USLOVIMA USLUGE SADRŽANIH U OVOM TOVARNOM LISTU, SVE PRIMJENJIVE TARIFE, NAŠ VODIČ USLUGA, ILI STANDARDNI USLOVI PRIJEVOZA, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILO NEPOSREDNU, SLUČAJNU, ODREĐENU BILO KAO POSLJEDICU KOJA PREMAŠUJE DEKLARISANU VRIJEDNOST ILI KM 50, BEZ OBZIRA DA LI ZNAMO ILI SMO TREBALI ZNATI DA TAKVA ŠTETA MOŽE NASTATI, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI NA GUBITAK PRIHODA ILI ZARADE. Nećemo odgovarati za vaše ponašanje ili propuste, uključujući ali ne i ograničavajući na nevaljanu deklaraciju tereta; neodgovarajuću ili nedovoljnu ambalažu, osiguravanje, obilježavanje, ili adresiranje pošiljke; ili ponašanje ili propusti primaoca ili bilo kojeg drugog lica čiji je predmet interesovanja pošiljka. Također, nećemo odgovarati ukoliko Vi ili primalac prekrši bilo koji uslov i odredbu ugovora. Nećemo odgovarati za gubitak, nastalu štetu, kašnjenje, nekompletnost, pogrešnu dostavu, nedostavljanje, pogrešne podatke, ili nemogućnost da se obezbijede podaci vezani za pošiljke gotovog novca, valuta, ili drugih zabranjenih artikala. Nećemo odgovarati za gubitak, naštalu štetu, kašnjenje, nekompletnost, pogrešnu dostavu, nedostavljanje, pogrešne podatke, ili nemogućnost da se obezbijede podaci vezani za Vašu pošiljku što je nastalo kao posljedica događaja nad kojima nemamo kontrolu, uključujući ali ne ograničavajući na Božija djela, opasnost u zraku, vremenske uslove, mehaničke zastoje, djela javnog neprijatelja, rat, štrajkovi, građanski nemiri, ili djela ili propusti vlasti javnog sektora (uključujući carinske i zdravstvene djelatnike) koji imaju stvarnu ili očitu ovlast.


Nema garancije Ne izdajemo garancije, ni ekspresne niti implicirajuće.


Zahtjev za gubitak, nastalu štetu, ili kašnjenje. Pravo odštete protiv nas će se smatrati ništavnim ako se zahtjev ne preda u roku od sedam dana od datuma isporuke pošiljke ili od datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena. Zahtjev nam se mora poslati dokumentovan i mora sadržavati sve relevantne informacije o tome. Nismo obavezni da poduzmemo korake za bilo koji zahtjev sve dok se svi troškovi transporta ne plate. Zahtijevana svota se ne smije odbijati od tih troškova. Ako primalac preuzme pošiljku bez da upiše bilo koju štetu na izvještaju o isporuci, smatraćemo da je pošiljka isporučena u dobrom stanju. Kako bismo mogli razmotriti zahtjev za nastalu štetu, sadržaj, originalni karton pošiljke i ambalaža mora biti dostupna na uvid. Kao krajnja instance odluke o naplativosti štete je osiguravajuća kuća.


Pravo na uvid Vašu pošiljku možemo ili mi ili vlasti, po našem mišljenju ili na zahtjev vlasti, otvoriti i pregledati u svako vrijeme.


Odgovornost za plaćanje Čak i ukoliko nam dostavite različita uputstva za plaćanje, vi(pošiljatelj)ćete uvijek biti primarno odgovorni za sve troškove, uključujući troškove transporta i eventualna preopterećenja, carinske procjene i druge dažbine uključujući i troškove koji se odnose na plaćanje unaprijed za iste, vladine sankcije i novčane kazne, poreze, troškove naših advokata i pravne troškove koji se tiču vaše pošiljke. Također ste odgovorni za sve troškove koji mogu nastati pri vraćanju vaše pošiljke vama ili uskladištenja u iščekivanju daljnje raspodjele.


Pismena preporuka Ako ne ispunite sve dokumente neophodne za prijevoz ili dokumenti koje prilažete nisu odgovarajući za usluge ili destinacije koje se traže, time nas upućujete, kada to zakon dopušta, da ispunimo, ispravimo, ili zamijenimo dokumente za vas na vaš trošak. Međutim, mi nismo obavezni da tako i postupimo. Ako je zamjenski formular tovarnog lista potreban kako bi se u potpunosti realizirala dostava Vaše pošiljke i mi ispunimo taj dokument, rukovodiće se uslovima i odredbama ovog tovarnog lista. Nismo odgovorni niti vama niti bilo kojoj drugoj osobi za vaše aktivnosti i u vaše ime prema ovim odredbama.


Artikli koji nisu prihvatljivi za transport Ne prihvatamo transport novca (uključujući ali ne i ograničavajući na kovanice ili dokumente o kojima se može pregovarati i koji su ekvivalenti gotovom novcu kao sto su mjenice ili obveznice). Isključujemo svu odgovornost za takve pošiljke koje sadrže gore navedene artikle koje su greškom prihvaćene. Ostali artikli se mogu prihvatiti za prijevoz ali samo na određene destinacije ili pod strogim uslovima. Zadržavamo pravo da odbijemo pakete koji su predmet takvih ograničenja ili zbog razloga kao što je sigurnost ili bezbijednost.


Obavezujuće pravo Sve pomenute odredbe sadržane ili koje su obuhvaćene ovim tovarnim listom mogu biti suprotne međunarodno primjenjivim sporazumima, zakonima, vladinim regulativama, naredbama, ili zahtjevima, i takve odredbe će ostati na snazi kao dio našeg dogovora u toj mjeri da ne predstavljaju prioritet. Nevaženje ili nesprovođenje bilo kojih odredbi neće uticati na bilo koju drugu odredbu sadržanu ili obuhvaćenu ovim tovarnim listom.Osim ako nije drugačije naznačeno, adresa pošiljaoca naznačena na prednjem listu ovog tovranog lista je mjesto izvršenja i mjesto slanja, a adresa primaoca naznačena na prednjem listu ovog tovarnog lista je mjesto destinacije.


Odredbe o pakovanju i osiguranju pošiljki


Pošiljka koju preuzimamo od klijenta mora biti upakovana na takav način da svojim sadržajem i ambalažom ne ugrožava ostale pošiljke. Jedan od uslova za preuzimanje pošiljke tehničke robe od klijenta je da preuzimamo pošiljku upakovanu u originalnu ambalažu.


Slanje sa originalnim tvorničkim pakiranjem


Klijentu ovim odredbama skrećemo pažnju da je originalno pakovanje obično napravljeno da proizvod transportujemo na pravi način, i da nema pravu alternativu. Ponovna upotreba originalnog pakovanja za transport može oslabiti ambalažu i izložiti proizvod riziku oštećenja. Kad preuzimamo paket, kurir je dužan da zajedno sa klijentom provjeri originalnu ambalažu kako bi se uvjerio da zaštitini materijal i sama kutija nije oštećena.


Slanje pošiljki od stakla ili pošiljki koje sadrže staklo


Transport ovakvih pošiljki nije pokriven standardnom policom osiguranja i zahtjeva posebne uslove osiguranja sa posebnim franšizama.

Slanje pošiljke s tehničkom robom bez originalnog tvorničkog pakovanja

Preuzimamo samo pošiljke koja nije u originalnoj ambalaži samo ako pošiljatelj potpiše izjavu da odgovornost za oštećenje pošiljke u transportu preuzima na sebe, i ako potom kvalitetno upakuje pošiljku.


Preuzimanje pošiljki pakovanih na palete


Pravilno pakovana i spremna za transport paleta mora zadovoljiti sljedeće kriterije:


  • A2B Express pošiljka treba biti na paleti ili drugoj osnovi koja se moze podići paletarom a ima minimalno 8,90 cm proreze za pristup paletarom.
  • Pristup paleti je nužan sa dvije strane palete.
  • Tovar treba biti složen ravno iznad ivica palete kako ne bi došlo do gubljenja ili oštećenja kartona; ne smije biti složeno piramidalno.
  • Kutije trebaju biti složene četvrokutno do ivice palete, maksimalno zbijene ali ne preko ruba palete.
  • Između kutija, po mogućnosti, trebaju biti postavljene fiber ploče kako bi se spriječilo lomljenje.
  • Vrh pošiljke treba biti pokriven radi zaštite od vremenskih nepogoda.
  • Pošiljka treba biti omotana najlonom najmanje 2 puta, i stisnuta radi sigurnosti dok se ne popune sve šupljine oko kartona.
  • Za lastriranje tovara na paleti treba biti korišten čelik, vještačka svila, polipropilen, najlon ili polyester za povezivanje tovara.
  • Koristiti amortizere prilikom spajanja vijcima.


Ako predajete pošiljku za transport koja zahtjeva posebnu manipulaciju obavezni ste da na paketu istaknete posebnu naljepnicu koja označava da se u pošiljci transportuje nešto lomljivo, teško, kao i nešto što zahtjeva da se transportuje u vertikalnom položaju.

A2B Express Delivery d.o.o.
Braće Mulića 48
71000 Sarajevo
Tel: 1300
E-mail: info@a2b.ba

A2B Express Delivery je najveća domaća transportna kompanija koja nudi raznovrstan portfolio različitih usluga na svim nivoima.

Svojim kapacitetima nudi klijentima najsavremeniju i najpouzdaniju transportnu mrežu za slanje i prijem pošiljki. Naša vodilja je potpuna orijentacija ka Vašim potrebama u ovom polju, kako bi se Vi što uspješnije takmičili na domaćem tržištu. Saradnja sa A2B čini poslovanje u zemlji jednostavnijim, lakšim i profitabilnijim.

©A2B Express Delivery. Kreirao Arethero 2021. Sva prava zadržana.